Refer A Friend
Kiếm 40$ tiền mặt cho mỗi lượt giới thiệu*
Giới thiệu bạn bè, nhận thưởng 40$
4 bước đơn giản để nhận thưởng 40$
1. Đăng ký
Đăng ký nếu bạn là khách mới
2. Điền form
Điền vào mẫu tham gia tại đây
3. Chia sẻ
Chia sẻ liên kết duy nhất của bạn
4. Nhận 40$
Khi người được giới thiệu đáp ứng đủ tiêu chí
Tạo liên kết giới thiệu duy nhất của bạn
Nếu bạn chưa có tài khoản tại ZFX, mở tài khoản tại đây.
Kiếm tiền thưởng 40$
Kiếm tiền thưởng 40$ cho mỗi lần giới thiệu thành công
Người giới thiệu
Nhận 20% thưởng nạp tiền
Nhận 20% thưởng nạp tiền chào mừng bạn mới
Người được giới thiệu
Mở khóa phần thưởng tuyệt vời
Đăng ký
Người được giới thiệu đăng ký bằng liên kết của bạn
Nạp tiền
Người được giới thiệu thực hiện khoản tiền nạp đầu tiên
Giao dịch
Người được giới thiệu giao dịch tối thiểu 2 lot
Để biết thêm thông tin,
Chỉ 100 người đầu tiên được giới thiệu thành công sẽ được tham gia chương trình Refer A Friend
Đừng bỏ lỡ cơ hội

FAQ

Chương trình khuyến mãi này được điều hành bởi Zeal Capital Market (Seychelles) Limited. Đầu tư mang một mức độ rủi ro cao, do đó có thể không thích hợp cho tất cả các nhà đầu tư. Giá trị đầu tư có thể tăng và giảm và các nhà đầu tư có thể mất tất cả vốn đầu tư của họ. Trong mọi trường hợp, Công ty sẽ không có bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào đối với bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào, đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào, một cách toàn bộ hoặc một phần gây ra bởi, do hoặc liên quan đến bất kỳ giao dịch nào liên quan đến Đầu tư.

© 2023 Zeal Capital Market (Seychelles) Limited. Đã đăng ký bản quyền.