SỰ KIỆN TRIỂN LÃM TÀI CHÍNH TRADERS FAIR HCM
WELCOME BONUS 50USD
> Sản phẩm: Forex, Vàng, Bạc, CFD năng lượng / Hợp đồng tương lai, Chỉ số, Tiền điện tử
> Tài khoản tham dự: Tài khoản STP
> Thời gian đăng ký: 09:00 ngày 10/12/2022 - 23:59 ngày 13/12/2022
ĐĂNG KÝ NHẬN 50USD MIỄN PHÍ
Chương trình khuyến mãi này được điều hành bởi Zeal Capital Market (Seychelles) Limited. Đầu tư mang một mức độ rủi ro cao do đó có thể không thích hợp cho tất cả các nhà đầu tư. Giá trị đầu tư có thể tăng và giảm và các nhà đầu tư có thể mất tất cả vốn đầu tư của họ. Trong mọi trường hợp, Công ty sẽ không có bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào đối với bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào toàn bộ hoặc một phần gây ra bởi, do hoặc liên quan đến bất kỳ giao dịch nào liên quan đến Đầu tư.

© 2022 Zeal Capital Market (Seychelles) Limited. Đã đăng ký bản quyền.