*สำหรับลูกค้าใหม่ที่ยังไม่มีบัญชีกับ ZFX - โปรดคลิกปุ่ม
"ขั้นตอนถัดไป" เพื่อทำการกรอกข้อมูลเปิดบัญชีจริง
เพื่อนำหมายเลข MT4 มาใช้ในการเข้าห้องเรียน​*


โปรดอ่าน​​!
(ลูกค้าใหม่)
ดำเนินการขั้นตอนถัดไปเพื่อเสร็จสิ้นการสำรองที่นั่ง
โปรโมชันนี้ดำเนินการโดย Zeal Capital Market (Seychelles) Limited การลงทุนมีความเสี่ยงสูงดังนั้นจึงอาจไม่เหมาะสำหรับนักลงทุนทุกคน มูลค่าการลงทุนอาจเพิ่มขึ้นและลดลงและผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนทั้งหมด ไม่ว่าในกรณีใด ๆ บริษัท จะไม่มีความรับผิดใด ๆ ต่อบุคคลหรือหน่วยงานใด ๆ สำหรับความสูญเสียหรือความเสียหายใด ๆ ทั้งหมดหรือบางส่วนที่เกิดจากหรือเกี่ยวข้องกับ กับธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน​

ติดตามเรา
ติดต่อเรา
cs-th@zfx.com
Privacy Policy
Cookie Policy
Risk Disclosure
© 2021 Zeal Capital Market (Seychelles) Limited. ​