เราได้รับข้อมูลการขอแลกรับของรางวัลของท่านเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ZFX
จะใช้เวลาในการตรวจสอบ 5 วันทำการ

หากไม่มีข้อผิดพลาดบริษัทจะดำเนินการจัดส่งของรางวัลให้ท่าน
ภายใน 10 วันทำการหลังจากคำขอรับรางวัลได้รับการอนุมัติ
หมายเหตุ: ในกรณีที่ตรวจสอบแล้วพบว่าการรับของรางวัลของท่านไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่โปรโมชันกำหนด
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการแลกรับของรางวัล และ จะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับภายใน 7 วันทำการ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Livechat แพลตฟอร์มโซเซียลมีเดียออนไลน์ทางการของ ZFX Thailand หรือส่งอีเมลมาที่ CS-TH@ZFX.COM
โปรโมชันนี้ดำเนินการโดย Zeal Capital Market (Seychelles) Limited การลงทุนมีความเสี่ยงสูงดังนั้นจึงอาจไม่เหมาะสำหรับนักลงทุนทุกคน มูลค่าการลงทุนอาจเพิ่มขึ้นและลดลงและผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนทั้งหมด ไม่ว่าในกรณีใด ๆ บริษัท จะไม่มีความรับผิดใด ๆ ต่อบุคคลหรือหน่วยงานใด ๆ สำหรับความสูญเสียหรือความเสียหายใด ๆ ทั้งหมดหรือบางส่วนที่เกิดจากหรือเกี่ยวข้องกับ กับธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน​

ติดตามเรา
ติดต่อเรา
cs-th@zfx.com
094-558-6665, 094-510-5553
Privacy Policy
Cookie Policy
Risk Disclosure
© 2021 Zeal Capital Market (Seychelles) Limited. ​