100% tiền thưởng chào mừng

Phần thưởng tiền thưởng chào mừng 100%* đặc biệt của chúng tôi chỉ có trong mùa hè này!

*Áp dụng Điều khoản và Điều kiện. Để xem thêm ĐK&ĐK đầy đủ, nhấn vào đây.
3 BƯỚC ĐƠN GIẢN
ĐỂ NHẬN BONUS
FORM ĐĂNG KÝ NHẬN BONUS
3 - Nhận Bonus và giao dịch ngay

2 - Mở tài khoản ZFX và gửi tiền

1 - Đăng ký Form nhận Bonus
Chương trình khuyến mãi này được điều hành bởi Zeal Capital Market (Seychelles) Limited. Đầu tư mang một mức độ rủi ro cao, do đó có thể không thích hợp cho tất cả các nhà đầu tư. Giá trị đầu tư có thể tăng và giảm và các nhà đầu tư có thể mất tất cả vốn đầu tư của họ. Trong mọi trường hợp, Công ty sẽ không có bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào đối với bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào, đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào, một cách toàn bộ hoặc một phần gây ra bởi, do hoặc liên quan đến bất kỳ giao dịch nào liên quan đến Đầu tư.

© 2023 Zeal Capital Market (Seychelles) Limited. Đã đăng ký bản quyền.